LPEU/2018/114 COM(2018)716 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE EÚ a Parížska dohoda o zmene klímy: vyhodnotenie pokroku na COP v Katoviciach (v súlade s článkom 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)716
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/114

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)