LP/2024/86 Zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/005115/2024-632
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/86
Dátum začiatku MPK: 23.02.2024
Dátum konca MPK: 14.03.2024
Novelizované predpisy: 7/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

747/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

69/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

312/2020 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

455/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

431/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

300/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

492/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia: 23.02.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia: 14.03.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.03.2024
Ukončenie štádia: 18.04.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 26.04.2024
Začiatok štádia: 26.04.2024
Ukončenie štádia: 14.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.04.2024
Ukončenie štádia: 14.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)