LP/2024/77 Zmena Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8309/2024-10.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zosúladenie s legislatívou EÚ.
Posledná zmena: 19.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/77
Dátum začiatku MPK: 22.02.2024
Dátum konca MPK: 01.03.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.02.2024
Ukončenie štádia: 22.02.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.02.2024
Ukončenie štádia: 01.03.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)