LP/2024/46 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S15034-2024-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenej 7-dňovej lehote podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR, z dôvodu, že včasným nevydaním tejto vyhlášky hrozí najmä ohrozenie ľudských práv a základných slobôd – ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti neuzatvoria zmluvy o úhrade zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami, je to aj prevencia vzniku mimoriadnej situácie z dôvodu možného štrajku.
Posledná zmena: 20.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/46
Dátum začiatku MPK: 06.02.2024
Dátum konca MPK: 14.02.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia: 06.02.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia: 14.02.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.02.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 20.03.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.03.2024
Ukončenie štádia: