LP/2024/39 Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 018300/2024/oSPS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/39
Dátum začiatku MPK: 31.01.2024
Dátum konca MPK: 13.02.2024
Dátum ukončenia procesu: 03.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia: 31.01.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.01.2024
Ukončenie štádia: 13.02.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.02.2024
Ukončenie štádia: 06.03.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.03.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.03.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.05.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)