LP/2024/30 Návrh na zaradenie Centrálneho registra Dopravného úradu do zoznamu referenčných registrov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 150278/2023
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Ďalší predkladatelia: Hudák, Pavol
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/30
Dátum začiatku MPK: 22.01.2024
Dátum konca MPK: 02.02.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 02.02.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)