LP/2024/278 Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou (FI no. 85.132)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MF/010809/2024-183
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/278
Dátum začiatku MPK: 10.06.2024
Dátum konca MPK: 21.06.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia: 10.06.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia: 21.06.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.06.2024
Ukončenie štádia: 01.07.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)