LP/2024/277 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11938/2024-1.15
Podnet: Úloha z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh nariadenia vlády SR sa predkladá na skrátené pripomienkové konanie z dôvodu jeho naliehavosti podľa Čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády SR.
Posledná zmena: 12.07.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/277
Dátum začiatku MPK: 07.06.2024
Dátum konca MPK: 17.06.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.06.2024
Ukončenie štádia: 07.06.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)