LP/2024/252 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12979/2024/SBPSMR/46831-M
Podnet: Podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/252
Dátum začiatku MPK: 10.06.2024
Dátum konca MPK: 28.06.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.05.2024
Ukončenie štádia: 10.06.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.06.2024
Ukončenie štádia: 28.06.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)