LP/2024/235 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 21865/2024-M_OSPSSP
Podnet: § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/235
Dátum začiatku MPK: 22.05.2024
Dátum konca MPK: 11.06.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.05.2024
Ukončenie štádia: 11.06.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.06.2024
Ukončenie štádia: 12.06.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.06.2024
Ukončenie štádia: 25.06.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.06.2024
Ukončenie štádia: 25.06.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.06.2024
Ukončenie štádia: 25.06.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.06.2024
Ukončenie štádia: 25.06.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2024
Ukončenie štádia: