LP/2024/229 Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .... 2024, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra v znení vyhlášky č. 228/2023 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 5779/OSFS/2024-9337
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zodpovedný predkladateľ: Marták, Ivan, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/229
Dátum začiatku MPK: 15.05.2024
Dátum konca MPK: 04.06.2024
Novelizované predpisy: 288/2022 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.05.2024
Ukončenie štádia: 15.05.2024
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2024
Ukončenie štádia: 04.06.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.06.2024
Ukončenie štádia: 17.06.2024
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)