LP/2024/223 Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 031374/2024-LEG1-1
Podnet: § 6 ods. 2 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Blanár, Juraj
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/223
Dátum začiatku MPK: 09.05.2024
Dátum konca MPK: 22.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia: 22.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia: 23.05.2024
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)