LP/2024/208 Národný program duševného zdravia a Akčný plán Národného programu duševného zdravia na roky 2023 - 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S18705-2024-OddNK
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 71 z 2.2.2021 úloha B1
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dolinková, Zuzana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/208
Dátum začiatku MPK: 06.05.2024
Dátum konca MPK: 27.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 27.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)