LP/2024/204 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 ˗ 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 2054/2023/oPLPS-22
Podnet: Úloha B.3 z uznesenia vlády SR č. 255 z 24. mája 2023
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/204
Dátum ukončenia procesu: 03.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.05.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 03.05.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.05.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.05.2024
Ukončenie štádia: 03.05.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)