LP/2024/176 Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/005178/2024-732
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/176
Dátum začiatku MPK: 17.04.2024
Dátum konca MPK: 09.05.2024
Novelizované predpisy: 563/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

152/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia: 17.04.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.05.2024
Ukončenie štádia: 16.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.05.2024
Ukončenie štádia: 24.05.2024
Začiatok štádia: 16.05.2024
Ukončenie štádia: 24.05.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.05.2024
Ukončenie štádia: 27.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)