LP/2024/165 Hodnotiaca správa za rok 2021 o koordinácii a zabezpečení synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR a makroregionálnych stratégií v SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3219/2022/OPP-125
Podnet: na základe úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 19 zo 17. januára 2018
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/165

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia: 11.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)