LP/2024/154 Aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 020718/2024/oSPP-1
Podnet: Na základe úlohy F.1. a F.9. z uznesenia vlády SR č. 705 z 12. decembra 2023
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard, MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/154
Dátum začiatku MPK: 10.04.2024
Dátum konca MPK: 23.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 10.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2024
Ukončenie štádia: 23.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.04.2024
Ukončenie štádia: 29.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2024
Ukončenie štádia: 29.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.04.2024
Ukončenie štádia: 30.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)