LP/2024/133 Návrh Štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: UNMS/02562/2024-211 - 004727/2024
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.06.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/133
Dátum začiatku MPK: 15.04.2024
Dátum konca MPK: 26.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.03.2024
Ukončenie štádia: 09.04.2024
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.04.2024
Ukončenie štádia: 26.04.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.04.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia: 03.06.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.06.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)