LP/2024/130 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Odmena za prácu
Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 19457/2024-M_OdVPA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/130
Dátum začiatku MPK: 22.03.2024
Dátum konca MPK: 15.04.2024
Novelizované predpisy: 2/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

283/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

103/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 22.03.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2024
Ukončenie štádia: 15.04.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.04.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.05.2024
Ukončenie štádia: 10.05.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)