LP/2024/13 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-13154/2024
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/13
Dátum začiatku MPK: 11.01.2024
Dátum konca MPK: 31.01.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 11.01.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 31.01.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.02.2024
Ukončenie štádia: 04.03.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.03.2024
Ukončenie štádia: 20.03.2024
Začiatok štádia: 20.03.2024
Ukončenie štádia: 26.03.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.03.2024
Ukončenie štádia: 26.03.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)