LP/2023/661 Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti Okresného úradu Sobrance

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/004580
Podnet: § 28a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 20.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/661
Dátum začiatku MPK: 07.11.2023
Dátum konca MPK: 13.11.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2023
Ukončenie štádia: 07.11.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)