LP/2023/625 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 27402/2023-M_OSPSSP
Podnet: § 3 ods. 6 tretej vety zákona č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/625
Dátum začiatku MPK: 17.10.2023
Dátum konca MPK: 07.11.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 07.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)