LP/2023/602 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s doplnením materiálu „Súhlas vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním Ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2023“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-77-1/2023
Podnet: čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sklenár, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: skrátené MPK z dôvodu potreby vyslovenia súhlasu vlády SR s materiálom tak, aby bolo možné zabezpečiť vykonanie cvičenia v termíne 19. – 25.11.2023
Posledná zmena: 11.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/602
Dátum začiatku MPK: 04.10.2023
Dátum konca MPK: 10.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 04.10.2023
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 10.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)