LP/2023/600 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011683/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011683/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/011683/2023
Podnet: Plán práce na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/600
Dátum začiatku MPK: 04.10.2023
Dátum konca MPK: 24.10.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 04.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 01.12.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 05.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.12.2023
Ukončenie štádia: 05.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.12.2023
Ukončenie štádia: 05.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 05.12.2023
Ukončenie štádia: 05.12.2023
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2023
Ukončenie štádia: