LP/2023/593 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2023, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S23791-2023-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/593
Dátum začiatku MPK: 03.10.2023
Dátum konca MPK: 23.10.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.10.2023
Ukončenie štádia: 23.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)