LP/2023/571 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FTE automotive Slovakia s.r.o., IČO 36 493 406, na podporu realizácie investičného zámeru v Malom Šariši, okres Prešov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 07655/2023-4270-427558
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/571
Dátum začiatku MPK: 25.09.2023
Dátum konca MPK: 06.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.09.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.09.2023
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)