LP/2023/570 Návrh na predĺženie platnosti Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 a na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 40 z 30. januára 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 046605/2023-ORPO-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Wlachovský, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/570
Dátum začiatku MPK: 22.09.2023
Dátum konca MPK: 05.10.2023
Dátum ukončenia procesu: 20.11.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 22.09.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.10.2023
Ukončenie štádia: 26.10.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 26.10.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)