LP/2023/557 Zmena stanov obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: DOV-1/2023
Podnet: § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Zodpovedný predkladateľ: Kultan, Martin, Ing.
Ďalší predkladatelia: Faktor, Marian, Mgr. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/557

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)