LP/2023/510 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov v kapitole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: Z-005362/2023/1158/TME
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Olšák, Branislav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti termínu na vyčerpanie prostriedkov do konca roka 2023.
Posledná zmena: 06.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/510
Dátum začiatku MPK: 22.08.2023
Dátum konca MPK: 05.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.08.2023
Ukončenie štádia: 21.08.2023
Vlastník aktivity: NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2023
Ukončenie štádia: 05.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.09.2023
Ukončenie štádia: 06.09.2023
Vlastník aktivity: NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.09.2023
Ukončenie štádia: 06.09.2023
Vlastník aktivity: NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NKÚSR (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky)