LP/2023/507 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SŠHR-2023/0464-PRED-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/507
Dátum začiatku MPK: 18.08.2023
Dátum konca MPK: 04.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.08.2023
Ukončenie štádia: 18.08.2023
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2023
Ukončenie štádia: 04.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)