LP/2023/505 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 021234/2023/OLVPA-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Balík, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/505
Dátum začiatku MPK: 17.08.2023
Dátum konca MPK: 31.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 31.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)