LP/2023/500 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MK-8898/2021-110/28396

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-4534/2023-194/15937
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hroncová, Silvia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/500
Dátum začiatku MPK: 17.08.2023
Dátum konca MPK: 08.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)