LP/2023/498 Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2022 a návrh na jeho aktualizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 24512/2023-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 610 zo dňa 5. októbra 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/498
Dátum začiatku MPK: 16.08.2023
Dátum konca MPK: 30.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.08.2023
Ukončenie štádia: 16.08.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2023
Ukončenie štádia: 30.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia: 12.09.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 13.09.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)