LP/2023/479 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Mubea Tailored Products s. r. o., IČO 54 273 226, na podporu realizácie investičného zámeru v obci Veľká Ida, okres Košice-okolie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 07580/2023-4270-358078
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dovhun, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/479
Dátum začiatku MPK: 04.08.2023
Dátum konca MPK: 17.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 04.08.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)