LP/2023/468 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22282/2023-OSNO
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Wlachovský, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/468
Dátum začiatku MPK: 31.07.2023
Dátum konca MPK: 11.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 31.07.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.08.2023
Ukončenie štádia: 16.08.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)