LP/2023/420 Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2023 - 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2023/10509:2-D1230
Podnet: na základe bodu B. 4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 317 z 9. júna 2021 k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028 a k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bútora, Daniel, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/420
Dátum začiatku MPK: 19.07.2023
Dátum konca MPK: 01.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 18.07.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.07.2023
Ukončenie štádia: 01.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)