LP/2023/405 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 06486/2023/SRD/ORM-004
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Konečný, Roman, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/405
Dátum začiatku MPK: 07.07.2023
Dátum konca MPK: 20.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.07.2023
Ukončenie štádia: 07.07.2023
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.07.2023
Ukončenie štádia: 20.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 12.02.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)