LP/2023/403 Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/007544/2023-911
Podnet: § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/403
Dátum ukončenia procesu: 29.06.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)