LP/2023/402 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/003641/2023-613
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 252 zo 6. apríla 2022 úloha B.3.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/402
Dátum začiatku MPK: 30.06.2023
Dátum konca MPK: 21.07.2023
Novelizované predpisy: 381/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

180/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

1/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 21.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)