LP/2023/387 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti Okresných úradov Bratislava, Brezno, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Nitra, Pezinok, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Tvrdošín a Žilina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/003227
Podnet: § 5 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šimko, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 03.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/387
Dátum začiatku MPK: 23.06.2023
Dátum konca MPK: 29.06.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 03.08.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)