LP/2023/38 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: SL-OLVS-2023/004975
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/38
Dátum začiatku MPK: 01.02.2023
Dátum konca MPK: 21.02.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.02.2023
Ukončenie štádia: 01.02.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.02.2023
Ukončenie štádia: 21.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia: 24.03.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.03.2023
Ukončenie štádia: 04.04.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)