LP/2023/319 Nariadenie vlády Slovenskej republiky Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Integračné smernice
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: UNMS/01685/2023-801
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Surmíková Tatranská, Katarína
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/319
Dátum začiatku MPK: 12.06.2023
Dátum konca MPK: 30.06.2023
Novelizované predpisy: 193/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.05.2023
Ukončenie štádia: 12.06.2023
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.07.2023
Ukončenie štádia: 21.07.2023
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia: 26.07.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)