LP/2023/316 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6408/2023-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bíreš, Jozef, Prof. MVDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/316
Dátum začiatku MPK: 25.05.2023
Dátum konca MPK: 14.06.2023
Novelizované predpisy: 350/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.05.2023
Ukončenie štádia: 25.05.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.05.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)