LP/2023/252 Zmeny a doplnenia štatútu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4848/14934/2023/KBR
Podnet: Čl. I zákona č. 97/2023 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/252
Dátum začiatku MPK: 24.04.2023
Dátum konca MPK: 09.05.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 09.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.05.2023
Ukončenie štádia: 22.05.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)