LP/2023/246 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S17914-2023_OL
Podnet: Úloha C.45 uznesenia vlády SR č. 79 z 2. februára 2022
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/246
Dátum začiatku MPK: 24.04.2023
Dátum konca MPK: 16.05.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 16.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)