LP/2023/244 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S14462-2023-OL
Podnet: Úloha C.45 uznesenia vlády SR č. 79 z 2. februára 2022
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/244
Dátum začiatku MPK: 24.04.2023
Dátum konca MPK: 16.05.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.04.2023
Ukončenie štádia: 24.04.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.04.2023
Ukončenie štádia: 16.05.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)