LP/2023/203 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť HOVAL, s.r.o., IČO 36 416 215, na podporu realizácie investičného zámeru v lokalite Istebné, okres Dolný Kubín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09573/2023-4270-80364
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/203
Dátum začiatku MPK: 06.04.2023
Dátum konca MPK: 21.04.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia: 06.04.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia: 21.04.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)