LP/2023/155 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hodnota investície a koncesie a základné náležitosti štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/008635/2023-29714
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/155
Dátum začiatku MPK: 14.03.2023
Dátum konca MPK: 03.04.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2023
Ukončenie štádia: 03.04.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.04.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia: 19.09.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)