LP/2023/106 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a dopln
Legislatívna oblasť: Správne právo
Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MK-3520/2023-213/5138
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/106
Dátum začiatku MPK: 28.02.2023
Dátum konca MPK: 20.03.2023
Novelizované predpisy: 532/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

357/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.02.2023
Ukončenie štádia: 28.02.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 20.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.03.2023
Ukončenie štádia: 30.03.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)