LP/2022/849 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Terichem Tervakoski, a.s., IČO 31 705 472, na podporu realizácie investičného zámeru vo Svite, okres Poprad

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 41324/2022-4270-117893
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/849
Dátum začiatku MPK: 15.12.2022
Dátum konca MPK: 29.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia: 29.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)